A legjobb hitel az Ön igényei és lehetőségei szerint

Kezdő nap

Kezdő napnak nevezzük az egyedi kölcsönszerződésben naptári nap szerint meghatározott azon időpontot, amely naptól kezdődik a kölcsön törlesztő összegeinek és törlesztési ütemezésének – annuitás módszerével történő – meghatározása. A kezdő nap egyben az első kamatperiódus és az első ügyleti év kezdő napja is. A kezdő nap minden esetben a kölcsönszerződés közjegyző előtti megkötésének napjától számított legfeljebb 90. naptári nap, de nem eshet a hónap 29., 30. vagy 31. napjára. Az ügyfél érdekeit is figyelembe véve a kezdő napot a bank állapítja meg. Ha a kölcsön több alkölcsönből áll, akkor a kölcsönszerződésben az alkölcsönökre külön kezdő nap is meghatározásra kerülhet, melyek időpontja eltérő is lehet.